create your own website


İşyeri Sigortasıİşyeri Sigortası Nedir?

İşyeri sigortası, işyerlerine özel olarak yapılan ve olası bir kaza ya da doğal afet durumunda işyerlerine güvence sağlayan güvencedir. Özellikle KOBİ’lerin olası hasar durumunda güvence altına alınmasında hayati öneme sahip olan bu sigorta, işyeri sahiplerinin mutlaka değerlendirmesi gereken bir konudur.

Hırsızlık, yangın, sel ve terör gibi kapsamların da eklenebildiği işyeri sigortası sayesinde, maddi zararların hızla karşılanması ve kaybın minimize edilmesi mümkündür.
İşyeri Sigortası Kapsamı

İşyeri sigortası poliçelerinde belirli bir standart yoktur. Ancak danışmanlarımızla görüşerek, dilediğiniz teminatları poliçenize ekleyebilirsiniz.

İşyeri sigorta poliçelerine eklenmesi gerekli olan bazı durumlar vardır. Bunların en başında yangın, sel ve diğer doğal afetler gelmektedir. Aynı zamanda son yıllarda giderek artan terör olayları nedeni ile, terör teminatlarının da kapsama eklenmesi önerilir.
İşyeri Sigortası İçin Gerekli Evraklar

İşyeri sigortası yapılabilmesi için bazı evrakların tebliğ edilmesi gerekmektedir. Bunlar;

Vergi levhası
Ticaret sicil gazetesi
İmza sirküleri
İmzaya yetkili kişinin kimlik fotokopisi

İşyeri Sigortası Fiyatları

İşyeri sigortasının fiyatı, kapsama alınan teminat kalemlerine ve işyerinin özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle fiyat bilgisi almak için acentemiz ile iletişime geçerek teklif talebinde bulunabilirsiniz.
İşyeri Sigortası Neden Gereklidir?

Açıklanan istatistiklere göre; İstanbul ili genelinde meydana gelen yangınların %60’ından fazlası, konut dışı binalarda ve fabrikalarda gerçekleşmektedir. Aynı zamanda, Türkiye genelinde en yoğun şekilde işlenen suç; hırsızlıktır.

Hırsızlık ve yangın, işyerlerini tehdit eden en büyük iki risk faktörüdür. Olası bir hırsızlık ya da yangın durumunda; işyerinizde bulunan elektronik cihazların ve makinaların kullanılamaz hale gelmesine karşı sizi güvence altına alan işyeri sigortası, hasarı hızlı şekilde karşılamak ve bir an önce çalışma ortamının yeniden yaratılmasını sağlamak için hayati önemdedir.

Aynı zamanda fırtına, yer kayması, kar ağırlığından oluşan hasarlar ve iş durması gibi riskler de, işyeri sigorta poliçesi kapsamına alınabilmektedir. Kira kaybı, hukuksal korunma ve araç çarpması gibi halleri de kapsama alarak, işyerini olası tüm risklere karşı güvenceye almış olursunuz.

Özellikle fabrika ve ücretim yerlerinde bulunan yüksek maliyetli cihaz ve makineleri de poliçe kapsamına dahil etmek mümkündür. Bunların kapsama dahil edilmesi sayesinde, olası bir hasar durumunda oluşacak yüksek maliyetlerden korunabilirsiniz. 

Mobirise


Hemen Teklif Alın