create own website


Mesleki Sorumluluk Sigortası


Sigorta; kişileri, işletmeleri, işletmelerde çalışanları, kurumları veya ürünleri yaşanması mümkün olan olumsuz durumlara karşı koruma ve güvence altına almadır. Yaşanan olumsuz durum sonrasında ortaya çıkan her türlü maddi ve manevi kayıpların bedellerine bakıldığında az veya çok olması kişilere maddi bir yük teşkil etmektedir. Ancak alınacak veya yapılacak sigortalar ile bu kayıplar sigorta tarafından teminat altına alınarak kişiye yansıtılmadan sigorta firması tarafından karşılanmaktadır. Sigorta denildiğinde kendi içinde pek çok altı gruba ve sınıflamaya giren sigorta türleri vardır. Bunlardan biri de sorumluluk sigortasıdır. Sorumluluk sigortası aslında her işletmenin yapması gereken önemli sigorta türleri arasında yer alır. Sorumluluk sigortası kendi içinde işveren hukuki sorumluluk sigortası, üçüncü şahıs hukuki sorumluluk sigortası, ürün sorumluluk sigortası ve mesleki sorumluluk sigortalarını kapsayan bir sigorta içeriğine sahiptir.

İş veren hukuki sorumluluk sigortası kapsamında iş yerinde istenmeyen çeşitli sebeplerden dolayı meydana gelen kazalarda iş vereni garanti ve güvence altına alan bir sigortadır. İşverenin yasal ve hukuki yönlerden zor durumda kalmasını önleyen ve zarara uğrayan işçinin veya işçilerin yasal hak taleplerini, tazminatlarını ve aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işverene karşı sebep olduğu kazalardan dolayı açılacak kamu davalarında ortaya çıkan maddi bedelleri güvence altına alır. Ürün sorumluluk sigortası da işletme olarak ürettiğiniz ürünlerin üçüncü kişilere ya da mallara vereceği her türlü zararın karşılanmasını sağlayan bir sigorta türüdür. Üçüncü şahıs hukuki sorumluluk sigortası da sigortalının üçüncü şahıslara verebileceği maddi ve bedeni zarar veya hasarlara karşı sizleri güvence altına alacak bir sigorta türüdür.

Son olarak mesleki sorumluluk sigortası da serbest meslek sahipleri, müşavir, avukat, mimar, mühendis gibi çeşitli meslek grubundaki kişilerin mesleklerini icra ederken hatalı işlemlerden kaynaklanan, mesleki yetersizlik ve bunlara benzer sebeplerden dolayı üçüncü kişilere verecekleri tüm maddi ve bedeni zararlardan kaynaklanan tazminatlara karşı koruma sağlaması bakımından önemlidir. Sorumluluk sigortaları yaptırmak isteyen bireysel veya işletme sahipleri aradıkları teminatları ve beklentilerine cevap verecek sigortaları firmamız aracılığı ile kolay, güvenli ve hızlı bir şekilde edinebilirler. 

Mobirise


Hemen Teklif Alın